Khoảng giá

BaBa giống 5 tháng tuổi size 2-3 lạng/con giá chỉ từ 350k/1kg

3Kg BaBa giống loại 2-3 lạng

1,200,000đ 1,500,000đ

5Kg BaBa giống loại 2-3 lạng

1,900,000đ 2,000,000đ

10Kg BaBa giống loại 2-3 lạng

3,500,000đ 4,000,000đ

20Kg BaBa giống 2-3 lạng

6,800,000đ 8,000,000đ

50Kg BaBa giống 2-3 Lạng

15,000,000đ 20,000,000đ
394.93.2929