Giới thiệu

Chuyên cung cấp các loại giống gia Gà đông tảo thuần chủng F1, Gà sao, Gà Đen indo, Ngỗng Sư tử

394.93.2929