Hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán tiền trực tiếp với nhà xe sau khi đã kiểm tra hàng xong xuôi

364.96.7777