Kích thước: 5-6CM/con

Thức ăn nuôi Ba Ba có thể chia 2 loại chủ yếu:
– Thức ăn động vật tươi sống ( tôm, cua, cá, ốc, ếch, mỡ lợn trâu bò nội tạng gia cầm gia súc )
– Thức ăn chế biến hoặc thức ăn công nghiệp ( cám cá nổi cho cá )

Giống baba lai, trọng lượng trưởng thành đạt 4-5kg/con sau 2 năm