BaBa giống 1 lạng con khỏe mạnh đã thả ao được thoải mái.